poniedziałek, 15 lipca 2013

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza"

12 lipca odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza". Na spotkaniu pojawiły się 22 osoby (co jest wielkim sukcesem, gdyż wymagane minimum do rejestracji stowarzyszenia to 15 osób). Jednogłośnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Tomasz Giełda oraz protokolanta, którym został Henryk Rogoziński. Następnie, po złożeniu przez obecnych deklaracji członkowskich, podjęto uchwały:

- o powołaniu Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza"
- o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza",
- o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza", który utworzyli:
Tomasz Giełda
Henryk Rogoziński
Bartosz Budych

- o wyborze Członków Zarządu Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza", który tworzą: 
Prezes: Bartosz Budych
V-ce Prezes: Dariusz Kwiatkowski
Sekretarz: Henryk Rogoziński
Skarbnik: Donata Szymańska
Członek Zarządu: Anna Ossowska

- o wyborze Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza", którą tworzą:
Przewodniczący: Roman Szymański
Członek: Adam Drzymała
Członek: Krzysztof Wieczorek
Członek: Anna Rogalska

Podczas dyskusji zostały zgłoszone propozycje dot.: opracowania i zatwierdzenia loga klubu, koszulki klubowej, organizacji Testu Coopera oraz organizacji wspólnych treningów dla klubowiczów oraz osób nie będących członkami BKB, które będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 20.00 (start przy Netto).

Dnia 15 lipca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu został złożony wnioskek o wpis Stowarzyszenia "Bukowski Klub Biegacza" do ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz